MARYJA!

Świadectwa

Świadectwa


 1. ACHTELIK Iwo OFMConv., Duch Niepokalanowa: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 371-386.
 2. ACHTELIK Iwo OFMconv., Ostatnie chwile w Niepokalanowie: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 388-394.
 3. AMERSKA ALEKSANDRA ANNA, Duszpaterz: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 358-359.
 4. Artykuł i wywiad z Franciszkiem Gajowniczkiem o św. Maksymilianie, w j. japońskim: Seibo no Kishi 1983 10 2-9.
 5. BALIŃSKA JÓZEFA, Wspomnienie o o. Kolbe, zanot. Jan Bacewicz: Ład 24.7.1983 4.
 6. BIELECKI JERZY, Moje spotkanie z Bł. Ojcem Maksymilianem: Niedziela 16.8.1981 1.7.
 7. BANASZEK KAMIL OFMConv., "Będziemy nadal dla Niej pracować": Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 387.
 8. BOMBRYS BENWENUTY OFMConv., Młody zakonnik: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 355.
 9. BORGOWIEC BRUNO, De doodsbunker (getuigenis): RO 8 (1968/69) 31 -32.
 10. BORGOWIEC BRUNO, La morte di Padre Massimiliano: IeC 1975 7 2.
 11. BORGOWIEC BRUNO, Więzień: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 418-421.
 12. BORODZIEJ HENRYK OFMconv., Modlitwa Ojca Kolbego: Przewodnik Katolicki 15.10.1972 363-364.
 13. BORODZIEJ HENRYK OFMConv., W polskim i japońskim Niepokalanowie, notował: Lesław Stelmaszczyk: Słowo Powszechne 4-5.5.1974 1.4.
 14. BRAUN KAzIMIERZ, Opowieść brata Sergiusza z Nagasaki o Ojcu Kolbem: W Drodze 1982 10 24-38.
 15. BRAYER WŁADYSŁAW, Młody zakonnik: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 353-355.
 16. BRUSON ELIA M. OFMConv., La catechesi di P. Kolbe (da alcune testimonianze, emerse durante i processi per la beatificazione): CI 39 (1971) 6 14-15.
 17. CONTI GIOVANNI OFMConv., Ho Visto Padre Kolbe e ricordo...: Kolbe Notizie 1 (1982) 9 2-4.
 18. COSTANT frere o.f.m. Niepokalanów, «Quitte tout et suis-moi»: Feu et Lumiere 1987 10 (45) 7-11.
 19. CYANKIEWICZ HENRYK, Więzień: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 413-414.
 20. CZARNOWSKI ANDRZEJ, Franciszek Gajowniczek o męczenniku: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 16.1O.1971 2.
 21. CZUPRYK KORNEL OFMConv., Fr. Kolbe’s Former Superior Speaks on His Establishing a Japanese «City»: Imm 25 (1974/75) 10 16.21.
 22. CZUPRYK KORNEL OFMConv., Misjonarz: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 400.
 23. CZUPRYK KORNEL OFMConv., Pierwszy rok Niepokalanowa, w: Studia o Błogosławionym Maksymilianie, Niepokalanów 1981 II 67-68.
 24. DIEM RUDOLF w obozie numer 10 022, Dr Rudolf Diem o św. Maksymilianie: RN 66 (1987) 2 okł.
 25. DIEM RUDOLF w obozie numer 10 022, I Am a Catholic Priest: CMI 28 (1982) 9 6.
 26. DIEM RUDOLF w obozie numer 10 022, Więzień: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 407-408.
 27. DI LILLO M. VITTORIO OFMConv., Incontri con Padre Massimiliano (ricordi e impressioni, a novanta anni della nascita del martire polacco), Pescara 1985 168x118 77. Rec. in MilesImm 22 (1986) 200.
 28. Dokumenty o Ojcu Maksymilianie M. Kolbem. Oświadczenia współbraci zakonnych. Cześć II, zebrał Innocenty Maria Wójcik OFMConv., Niepokalanów 2 1979 ds A4 538 (11959 ds A4 397).
 29. DOMAŃSKI JERZY OFMConv., Un’intervista con il prof. Tagita, il piu anziano testimone giapponese di p. Kolbe: Boll. M.I. 13 (1981) 26-28.
 30. DOMAŃSKI JERZY OFMConv., La «Milizia dell’lmmacolata» oggi nel Giappone (intervista al P. Mieczyslao Mirochna OFMConv.), trad. Augusto Rosiński OFMConv.: Boll. M.I. 2 (1970) 2 1-14.
 31. DOMAŃSKI JERZY OFMConv., Nabrałem przekonania, że jest to człowiek Boży - Wywiad redaktora «Rycerza» z o. Kornelem Czuprykiem: RN 65 (1 986) 199-201.
 32. DOMAŃSKI JERZY OFMConv., 55 lat na misjach - Wywiad z o. Mieczysławem M. Mirochną: RN 65 (1986) 22-23.
 33. DROZDOWSKI STANISLAW, Prawda i zniekształcenie. Specjalnie dla «Słowa Powszechnego» mówi Franciszek Gajowniczek: Słowo Powszechne 14-1 5-16.5. 1982 7.
 34. DUDZIŃSKI JAN (no. 3514), I Was in Auschwitz with a Saint: Imm 23 (1972/73) 10 6-11.
 35. DZIULEW ALEKSANDER (DZIUBA), Więzień: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 413.
 36. Fr. Maximilian As Seen by Others: Imm 22 (1971/72) 7 45.
 37. FRACZEK SEWERYN, Poświęcenie, Coburg 1946 - Danków 1971 ds A4 8.
 38. FRÈRE DE MUGENZAJ, Au pays des cerisiers en fieurs: Feu et Lumiere 1987 10 (45) 24-25.
 39. GACEK CELESTYN OFMConv., (List wspomnienia o O. Maksymilianie Marii Kolbe), Jasło 23.6.1971 ds 3.
 40. GAJOWNICZEK FRANCISZEK, Franciszek Gajowniczek o męczenniku: Dziennik Polski 16.10.1971 2.
 41. GAJOWNICZEK FRANCISZEK, Więzeń: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 416-417.
 42. GALLO ALESSANDRO OFMConv., P. Massimiliano M. Kolbe nei ricordi di un compagno di Seminario: CI 37 (1969) 8 16-17.
 43. GNIADEK EDWARD, Do You Believe?: CMI 28 (1982) 9 3.
 44. GNIADEK EDWARD, Więzień: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 400-401.
 45. IDU Interview mit P.-Kolbe-Nachfolger: Der Ruf 1977 4 3.
 46. I.M.B., Rycerz Niepokalanej w rzeczywistości, in: Studia o Błogosławionym Maksymilianie, Niepokalanów 1981 II 68-79.
 47. JAŚKIEWICZ WITALIS OFMConv., O.. Maksymiliana droga do 14 VIII l941 r.: Przewodnik Katolicki 12.8.1973 298-300.
 48. JODEŁKA-BURZECKI TOMASZ, Ricordi di un allievo di p. Kolbe: Boll. M.I. 17-19 (1985-1987) 70-75.
 49. JODEŁKA-BURZECKI TOMASZ, Wspomnienia o św. Maksymilianie w młodych oczach: RN (Rzym) 44 (1983) 206-209:
 50. K.O., «Nie mogłem uwierzyć w to, że żyję» - Franciszek Gajowniczek, człowiek którego uratował O. Kolbe: Słowo Powszechne 16-17.10.1971 4.
 51. KANCLERZ FRANCISZEK, Misjonarz: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 394-396.
 52. KĄKOLEWSKI KRZYSZTOF, Modlitwa za Hoesa (Fr. Gajowniczek o OMK i o sobie), Przekrój 2.11.1975 4-5.
 53. KĄKOLEWSKI KRZYSZTOF, Wydanie świętego Maksymiliana w ręce oprawców: Powściągliwość i Praca 1984 4-6 passim.
 54. KHONG-TRUNG-LUU, Dal Vietnam in fuoco - Una testimonianza in onore del B. Massimiliano M. Kolbe, Martire dell’amore: Boll. M.I. 6 (1974) 32-40.
 55. KIELAR WIESLAW, Anus Mundi (Wspomnienia oświęcimskie), ed. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972 117.
 56. KIELIAN IZYDORA ANNA S. SERCANKA, Duszpasterz: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 362.
 57. KITA CYRYL OFMConv., Kolega z ławy szkolnej - o Bł. Maksymilianie Kolbe: RN (Rzym) 33 (1972) 111-112.
 58. KOLBE ALFONS OFMConv., 60 lat temu w Niepokalanowie - Pierwsza uroczystość św. O. Franciszka: RN 67 (1988) 270.
 59. KOLBE MARYA, Listy Matki: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 331 -337.
 60. KOPCZEWSKI JÓZEF ks., Więzień: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 403-404.
 61. KOSTRZEWSKA-PRZANOWSKA TERESA, Duszpasterz: Ateneum Kapłańskie 63 (1971) 359-360.
 62. KOŚCIELNIAK MIERZYSŁAW, Ojciec Maksymilian Kolbe w Oświęcimiu: Życie Warszawy 3-4.10.1971 4.

c.d.n.

Za: Stanisław M. Stój OFMConv., Bibliografia Kolbiana. Parte II 1969-1988, Roma C.I.M.I. 1989.


MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.