MARYJA!

Br. Innocenty Maria Wójcik (1918-1994)

Br. Innocenty Maria Wójcik (1918-1994)


Br. Innocenty Maria Eugeniusz Wójcik
30 listopada 1918 – 18 listopada 1994


Eugeniusz Wójcik urodził się 30 listopada 1918 r. w Słaboszowie, pow. Miechów. Rodzicami jego byli Wawrzyniec (†1929) i Rozalia Madetko (†1969). Ojciec zarabiał na utrzymanie rodziny jako cieśla, a matka zajmowała się gospodarstwem i wychowaniem dzieci. Rodzice byli bardzo religijni i swoje dzieci wychowywali w głębokiej wierze. W niedzielne i świąteczne poranki śpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, a po południu Nieszpory. W Wielkim Poście - Godzinki o Męce Pańskiej i Gorzkie Żale.

Eugeniusz był zdolnym, pracowitym chłopcem. W 1933 r. ukończył siedmioklasową szkołę. W dwa lata później, 24 maja, wstąpił do zakonu franciszkańskiego w Niepokalanowie, gdzie otrzymał imię zakonne Innocenty Maria.

Od 23 czerwca 1936 r. był razem ze św. Maksymilianem aż do jego aresztowania - 17 lutego 1941 r. 8 grudnia 1940 r. złożył wieczyste śluby zakonne. Pracował w ekspedycji miesięczników oraz Małego Dziennika, a następnie w dziale figurkowym, w magazynie ogólnym, na furcie oraz w redakcji książek, a przez ostatnie 40 lat był archiwistą i niezmordowanym apostołem Rycerstwa Niepokalanej (MI).

Od 20 grudnia 1948 r. do 23 grudnia 1950 r. br. Innocenty przebywał w więziennych obozach pracy skazany za szerzenie ulotki "Naglący apel" Matki Bożej z La Salette o zwycięstwie Boga nad bezbożnictwem. Po powrocie z więzienia został wychowawcą młodych zakonników - dziekanem braci nowicjuszów, a następnie kierował działem dokumentacji i archiwum.

Marzył o wyjeździe na misje, pragnąc "by Niepokalaną i Jej Boskiego Syna każda dusza znała, kochała i dla Nich żyła". Pozostał jednak w Niepokalanowie, który bardzo ukochał i w którym czuł się szczęśliwy, bo tu chciała go mieć Niepokalana, aby kontynuował dzieło o. Maksymiliana.

Br. Innocenty był duchowym przewodnikiem, moderatorem i wybitnym apostołem Rycerstwa. Dla wszystkich był przykładem rycerza Niepokalanej, który na co dzień żyje Jej miłością. Promieniował swoim ciepłem, pogodą ducha i czułą, matczyną wręcz, troską o drugiego człowieka. Łączył pokorę i prostotę Braciszka z Niepokalanowa z publicznymi wystąpieniami, odczytami, konferencjami, wywiadami, wyjazdami, formowaniem nowych animatorów i współpracowników w dziele św. Maksymiliana. Zarażał ich ideą oddania siebie Niepokalanej i ofiarnego życia dla Niej.

Niestrudzenie przybliżał postać o. Kolbego jako świadek jego życia i wzorowy uczeń. Był także niekwestionowanym autorytetem w życiu zakonnym i duchowym. Umiał cierpliwie słuchać i pocieszać wskazując na Niepokalaną - Wszechpośredniczkę łask.

Aktywnie włączył się w przygotowanie beatyfikacji i kanonizacji o. Kolbego. Kontynuując misję o. Maksymiliana pisał książki, artykuły, broszury oraz listy szerząc Rycerstwo i naukę Świętego z Niepokalanowa. To on przyczynił się do wznowienia Informatora Rycerstwa Niepokalanej dla kół MI oraz Małego Rycerzyka Niepokalanej dla dzieci.

Przez wiele lat gromadził w Niepokalanowie animatorów Rycerstwa organizując zjazdy, spotkania formacyjne, modlitwy i uroczystości. Przyczynił się do założenia w klasztorze Ośrodka Narodowego MI i ośrodka rekolekcyjnego dla rycerzy w Niepokalanowie Lasku, gdzie głosił konferencje. Odwiedzał ośrodki MI, kościoły, turnusy rekolekcyjne, domy opieki, szpitale, więzienia, jednostki wojskowe... Wszędzie dawał świadectwo miłości Niepokalanej do swych dzieci i do Niej ich przyprowadzał. Był przyjacielem misjonarzy, kapłanów, sióstr zakonnych, dzieci i młodzieży.

U kresu ziemskiego życia ofiarował Niepokalanej swoje cierpienie. Na jego twarzy zawsze był uśmiech - wyraz miłości, która płonęła w jego sercu. Był wiernym sługą Jezusa Chrystusa i oddanym synem Służebnicy Pańskiej.

Zmarł 18 listopada 1994 r. i został pochowany na cmentarzu w Niepokalanowie. Jego grób jest ciągle nawiedzany przez rycerzy Niepokalanej. Od 2002 r. przygotowywane są materiały do procesu beatyfikacyjnego.

Archiwum Niepokalanowa

Fot. Dephositphotos


Biografia
Więcej
Porady duchowe
Więcej
Publikacje
Więcej
Beatyfikacja
Więcej

Działalność wydawnicza

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ