MARYJA!

Br. Włodzimierz Jan Plewiński (1965-2024)

Br. Włodzimierz Jan Plewiński (1965-2024)


Brat Włodzimierz Jan Plewiński, profes uroczysty, jubilat w Zakonie, należący de familia do klasztoru w Niepokalanowie, zmarł w szpitalu w Płocku 8 marca 2024 r. w wieku 58 lat, przeżywszy 37 lat w Zakonie.

Brat Włodzimierz Jan Plewiński
6 maja 1965 – 7 marca 2024


Włodzimierz Jan Plewiński urodził się 6 V 1965 r. w miejscowości Burzenin (powiat sieradzki, woj. łódzkie), w rodzinie rolniczej Mieczysława i Janiny, z domu Smuszna. 13 VI 1965 r. został ochrzczony w kościele parafialnym św. Wojciecha w Burzeninie.

W latach 1973-1980 pobierał naukę w szkole podstawowej w Burzeninie, po ukończeniu której pomagał rodzicom w gospodarstwie.

15 VI 1984 r. skierował podanie o przyjęcie do franciszkanów konwentualnych, motywując je postanowieniem, by "służyć Panu Bogu przez całe życie [...] i tak przyczynić się do szerzenia królestwa Bożego w świecie”.

Do klasztoru w Niepokalanowie przybył 7 IX 1984 r., aby jako postulant, pod kierunkiem o. Stanisława Grynia, przygotować się do życia zakonnego. 29 VII 1985 r., pragnąc poznać szczegółowo "obowiązki wynikające ze ślubów" i całe swoje życie "poświęcić na służbę Niepokalanej w Zakonie św. Franciszka", skierował prośbę o przyjęcie do nowicjatu.

Roczną formację nowicjacką br. Włodzimierz rozpoczął 26 VIII 1985 r. pod kierunkiem magistra nowicjatu o. Tadeusza Dzwonkowskiego. Będąc utwierdzonym w przekonaniu, że całe swoje życie pragnie "poświęcić na służbę Niepokalanej w Zakonie św. Franciszka", 30 VIII 1986 r. złożył pierwsze śluby zakonne na ręce prowincjała o. Mariusza Paczóskiego. 14 VIII 1991 r. na ręce gwardiana Niepokalanowa o. Paulina Sotowskiego złożył wieczyste śluby zakonne, wiążąc się na zawsze z Zakonem.

Od początku swojego przybycia do Niepokalanowa brat Włodzimierz z dużym poświęceniem pracował w piekarni. Poza swoim podstawowym zajęciem, chętnie pomagał przy obsłudze Misterium Męki Pańskiej. Był obowiązkowy w pracy i modlitwie. Bracia zauważali jego pokorę, cichość, posłuszeństwo, szczerość, oddanie i szczególną prostolinijność.

Od 2016 r. stan zdrowia br. Włodzimierza zaczął się pogarszać. Na mocy obediencji zakonnej od 11 I do 22 X 2020 r. należał de familia do klasztoru w Stoczku, po czym znów powrócił do Niepokalanowa.

Ze względu na stan zdrowia od 12 V 2022 r. br. Włodzimierz przebywał w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w miejscowości Kraszewo-Czubaki k. Raciąża. Wskutek pogorszenia zdrowia 21 II 2024 r. trafił do szpitala w Płocku, gdzie zmarł 7 III 2024 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. br. Włodzimierza Plewińskiego będzie sprawowana 14 III 2024 r. o godzinie 11.00 w bazylice w Niepokalanowie, po czym ciało Zmarłego zostanie złożone na cmentarzu klasztornym.

Oprac. o. Zbigniew Kopeć, 11 III 2023

Działalność wydawnicza

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ