MARYJA!

Br. Władysław Eugeniusz Sokołowski (1945-2023)

Br. Władysław Eugeniusz Sokołowski (1945-2023)


Br. Władysław Maria Sokołowski
8 września 1945 – 3 września 2023


Władysław Eugeniusz Sokołowski urodził się 8 IX 1945 r. w Chełmie w woj. lubelskim, z rodziców Władysława i Stanisławy, z domu Borkowska. 18 IX 1945 r. został ochrzczony w kościele parafialnym Rozesłania ŚŚ. Apostołów w Chełmie, w obecnej arch. lubelskiej. W tym też kościele otrzymał we wrześniu 1957 r. sakrament bierzmowania.

Pogrzeb br. Jerzego odbył się 2 XI 2023 r. w Niepokalanowie. Kondukt żałobny z kaplicy św. Maksymiliana do bazyliki poprowadził gwardian Niepokalanowa, okolicznościową homilię wygłosił o. x. Mszy św. przewodniczył x. Kondukt żałobny na cmentarz klasztorny poprowadził i przewodniczył modlitwom przy grobie gwardian.

Przez 7 lat uczył się w Szkole Podst. nr 3 im. Adama Mickiewicza w Chełmie. W 1962 r. ukończył naukę w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Chełmie na poziomie szkoły zawodowej o specjalności zbrojarz betoniarz. W następnych latach pracował jako ceramik, pełniąc funkcję brygadzisty, w Chełmskich Zakładach Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jak sam napisał, "praca przez cały czas układała mi się dobrze i byłem z niej zadowolony, choć w sercu swoim czułem potrzebę życia w poświęceniu i pracy dla Chrystusa i Niepokalanej".

We wrześniu 1968 r. złożył podanie o przyjęcie do Zakonu, motywując swoją prośbę pragnieniem służenia "Bogu, Matce Najświętszej i bliźnim". 9 XI 1968 r. rozpoczął w Niepokalanowie aspiranturę pod opieką o. Leoncjusza Simy. Pod jego kierunkiem odbył też postulat, a 1 I 1970 r. nowicjat. Według magistra, o. Leoncjusza Simy, cieszył się dobrą opinią: "Posiada dobrze rozwinięty zmysł praktyczny i organizatorski. Jest zaradny i roztropny". Nowicjat zakończył złożeniem pierwszej profesji zakonnej 1 I 1971 r. W 1972 r. rozpoczął naukę w Technikum Budowlanym dla Pracujących przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Warszawie. Ukończył ją egzaminem dojrzałości 2 VI 1975 r.

W Niepokalanowie powierzono mu obowiązki nadzoru nad remontami i budowami. Był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Niepokalanów. Pracował ponadto w następujących działach: kwiaciarnia, infirmeria, obsługa pielgrzymów i kuchnia. Profesję wieczystą złożył w Niepokalanowie na ręce prowincjała o. Mariusza Paczóskiego 4 X 1976 r.

5 X 1976 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, które jednak przerwał 1 III 1977 r. i powrócił do Niepokalanowa. W tym czasie zgłosił gotowość do wyjechania na misje do Brazylii. 30 IV 1978 r. br. Władysław został przeniesiony do Darłowa, gdzie pełnił posługę zakrystiana i brał udział w pracach budowlanych klasztoru. Nabył w tym czasie również uprawnienia kierownika budowy i robót konstrukcyjno-budowlanych. 7 lat później, 1 VII 1985 r., rozpoczął posługę w klasztorze w Łodzi-Łagiewnikach, gdzie wykorzystywał swoje umiejętności i uprawnienia budowlane podczas budowy gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, a w 1988 r. powrócił do Niepokalanowa.

15 sierpnia 1991 r. br. Władysław został skierowany do Warszawy i rozpoczął pracę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, gdzie od 3 XII 1992 r. został przełożonym współbraci tam pracujących. 13 VII 1992 r. Rada Prowincjalna, na wniosek prowincjała o. Józefa Łapińskiego, powołała br. Władysława na członka prowincjalnej Komisji ds. Budowlanych i Gospodarczych. Funkcję tę pełnił do 2008 r. 30 III 1994 r. br. Władysław został przeniesiony do klasztoru w Iwieńcu na Białorusi, gdzie nadzorował kapitalny remont tamtejszego klasztoru i kościoła. 15 V 2001 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Stoczku, gdzie pełnił obowiązki wikariusza klasztoru i zaopatrzeniowca. Następnie w 2002 r. został przeniesiony do klasztoru w Warszawie i mianowany prowincjalnym referentem ds. ubezpieczeń społecznych. 1 VIII 2004 r. br. Władysław powrócił na stałe do Niepokalanowa, gdzie aż do śmierci zajmował się obsługą pielgrzymów przy Panoramie Tysiąclecia.

Br. Władysław zmarł w Niepokalanowie 3 IX 2023 r. w wieku 77 lat, przeżywszy 52 lata w Zakonie.

Oprac. o. Robert Stachowiak, 5 IX 2023

Działalność wydawnicza

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ