MARYJA!

Br. Jerzy Maria Głuchowski (1955-2023)

Br. Jerzy Maria Głuchowski (1955-2023)


Br. Jerzy Maria Głuchowski
10 listopada 1955 – 28 października 2023


Jerzy Głuchowski urodził się w Siedlcach w rodzinie rolniczej Zbigniewa i Heleny, z domu Skolimowska, zamieszkałej w miejscowości Zawady. 26 XII 1955 r. został ochrzczony w kościele parafialnym św. Jakuba Ap. w Przesmykach, w diec. siedleckiej. W tymże kościele 16 V 1970 r. otrzymał sakrament bierzmowania.

W wieku siedmiu lat w 1962 r. rozpoczął naukę w Szkole Podst. w Zawadach, zaś od V klasy kontynuował naukę w Wojnowie. Po ukończeniu szkoły podst., dalszą naukę pobierał przez trzY laAt w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Siedlcach o kierunku formierz-odlewnik. W 1974 r. podjął pracę w Odlewni Żeliwa w Siedlcach jako kontroler jakości odlewów. Po 7 miesiącach przerwał pracę ze względu na chorobę swojego ojca i konieczność podjęcia pracy na roli. Jesienią 1976 r. został powołany do służby wojskowej, z której został zwolniony po piętnastu miesiącach ze względu na sytuację rodzinną. W 1978 r. podjął naukę w Wieczorowym Technikum Mechanicznym w Siedlcach, pracując jednocześnie w Fabryce Samochodów Osobowych w Siedlcach jako kontroler jakości. W 1979 r. wraz z rodzicami zamieszkał w Siedlcach, przenosząc się do cięższej, ale lepiej płatnej pracy na stanowisko rdzeniarza w Odlewni Staliwa w Siedlcach. W 1981 r. ukończył naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym dla Pracujących w Siedlcach z tytułem: technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem.

20 VI 1982 r. Jerzy Głuchowski skierował podanie o przyjęcie do Zakonu, które motywował swoim pragnieniem służenia "Bogu, Niepokalanej i ludziom przez modlitwę i pracę". W złożonej prośbie zasygnalizował swoje zawodowe przygotowanie techniczne, wskazując na osobiste zainteresowanie elektroniką i pragnąc w "tych zawodach [...] przyczynić się do szerzenia [chwały] Niepokalanej i Boga". Postulat odbywał w Niepokalanowie od jesieni 1982 r. pod kierunkiem o. Beniamina Banaszuka. Po zapoznaniu się z życiem zakonnym Jerzy Głuchowski 1 VIII 1983 r. poprosił o przyjęcie do nowicjatu, aby "w dalszym życiu w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie realizować Boże powołanie". Formację nowicjacką pod kierunkiem magistra o. Tadeusza Dzwonkowskiego rozpoczął w Niepokalanowie 29 VIII 1983 r. 1 IX 1984 r. w Niepokalanowie br. Jerzy złożył pierwszą profesję zakonną, a 4 X 1990 r., również w Niepokalanowie, profesję uroczystą, przez którą na całe swoje życie związał się z Zakonem.

Br. Jerzy Maria Głuchowski, wykorzystując swoje uzdolnienia techniczne, pracował jako drukarz w drukarni w Niepokalanowie, rozwijając zarazem swoje osobiste zainteresowania elektroniką.

W 1989 r. przez dwa miesiące uczęszczał na organizowany w Warszawie kurs krótkofalowców. W tym samym roku zdał egzamin maturalny, osiągając Świadectwo Dojrzałości w Technikum Zawodowym w Sochaczewie, złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin z przygotowania zawodowego i otrzymał prawo używania tytułu: technik elektronik o specjalności elektronika.

W latach 1989-1990 przez kilka miesięcy pracował w dziale wysyłki "Rycerza Niepokalanej", pomagając zarazem w drukarni w dziedzinie elektronicznego serwisu maszyn drukarskich.

Pragnąc poszerzyć swoją wiedzę religijną, w 1990 r. złożył prośbę o podjęcie studiów zaocznych na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pozwolenie takie otrzymał, jednakże studiów nie podjął.

Z technicznego doświadczenia br. Jerzego, powszechnie nazywanego "złotą rączką", korzystano przy demontażu i montażu maszyn drukarskich (1990 r. w RFN; 2003 r. Santa Severa we Włoszech) oraz przy różnych pracach technicznych i instalacyjnych w klasztorach Franciszkańskich.

Br. Jerzy prawie przez całe swoje życie zakonne przebywał w klasztorze w Niepokalanowie, z wyjątkiem pobytu w klasztorze w Kaliszu od 29 III 2014 r. do 15 VI 2015 r.

Ostatni okres życia br. Jerzego był nacechowany chorobą i cierpieniem, które przeżywał ze swoistą cierpliwością. Zmarł w szpitalu w Sochaczewie we wczesnych godzinach porannych 28 X 2023 r. w wieku 67 lat, przeżywszy 39 lat w Zakonie.

Oprac. o. Zbigniew Kopeć - sekretarz prowincji warszawskiej franciszkanów konwentualnych, 28 X 2023

Działalność wydawnicza

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ